• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Ważne informacje dotyczące procedur obowiązujących na sprawdzianie

Drodzy uczniowie klas szóstych, jak zapewne wiecie, podczas sprawdzianu obowiazują Was określone procedury. Warto przed sprawdzianem jeszcze raz przypomnieć sobie, co Wam wolno, a co musicie zrobić. Oto najważniejsze z nich.

 

 

 

  • Zgłaszacie się na sprawdzian w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
  • O ustalonej godzinie wchodzicie do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmujecie wyznaczone wam miejsca. Powinniście mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostaniecie o to poproszeni.
  • Na sprawdzian przynosicie ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Na sprawdzianie nie wolno korzystać z kalkulatora. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
  • Po otrzymaniu zestawu na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego macie obowiązek:

a) zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego, a w razie wątpliwości możecie poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego,

b) sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane; braki natychmiast zgłaszacie przewodniczącemu zespołu nadzorującego sprawdzian, po czym otrzymujecie kompletny zestaw,

c) zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego;

  • Rozwiązujecie zadania i zaznaczacie lub zapisujecie odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki wykonujecie ołówkiem).
  • W czasie trwania sprawdzianu pracujecie samodzielnie i nie zakłócacie przebiegu sprawdzianu, a w szczególności:

a) nie opuszczacie sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji możecie opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego),

b) nie opuszczacie miejsca wyznaczonego wam w sali,

c) w żadnej formie nie porozumiewacie się z innymi zdającymi,

d) nie wypowiadacie uwag i komentarzy,

e) nie zadajecie żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych,

f) nie korzystacie z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

  • Jeśli nie zastosujecie się do tych zaleceń, to przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia wam sprawdzian.
  • Jeśli ukończycie pracę przed wyznaczonym czasem, zgłaszacie to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki i zamykacie swój zestaw egzaminacyjny. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania i kompletność materiałów i odbiera pracę. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali wychodzicie, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.
  • Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań kończycie pracę z zestawem zadań i stosujecie się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.

A potem czekacie już tylko na wyniki...

 

dz2

zapisy

ava

projekt i wykonanie: synermedia.pl
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.

Facebook Slider