• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Regulamin samorządu szkolnego

1. Samorząd Szkolny jest reprezentantem ucznia i działa na terenie szkoły

2. Samorząd Szkolny tworzą uczniowie szkoły, którzy wybierają swoich przedstawicieli do Zarządu w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

3. Organami Samorządu Szkolnego są: - ogólne zebranie uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 - Zarząd Samorządu

4. Organami pomocniczymi są Samorządy Klasowe

5. W skład Zarządu Samorządu Szkolnego wchodzą: - przewodniczący - zastępcy ( dwóch uczniów) - sekretarze ( dwóch Uczniów)

6. Samorząd działa kolegialnie, zebrania Zarządu zwoływane są raz w miesiacu lub w miarę potrzeby na wniosek przewodniczącego lub opiekuna Samorządu

7. Przedstawicielami samorządów Klasowych współdziałających z Zarządem są: - przewodniczący - zastępca - sekretarz

8. W posiedzeniach Zarządu Samorządu mogą uczestniczyć: - Dyrektor Szkoły - nauczyciele - przedstawiciele Rady Rodziców - przedstawiciele organizacji szkolnych

9. Samorząd Szkolny może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: - prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania; - prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; - prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły

10. Do zadań Samorządu Szkolnego należy: - pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego wypełniania obowiązków szkolnych; - dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne; - współudział w rozwijaniu zainteresowań uczniów, organizowanie wypoczynku i rozrywki; - organizowanie pomocy koleżeńskiej; - dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji; - rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich; - zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród za aktywną pracę na rzecz szkoły; - organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na cele szkolne;

11. Samorząd Szkolny opracowuje plan pracy na dany rok szkolny.

12. Kadencja Zarządu trwa 1 rok szkolny.

13. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów.

14. Zmiany w składzie Zarządu Samorządu mogą być dokonywane tylko w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach.

15. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane na Zebraniu Samorządu Szkolnego Regulamin został zatwierdzony na zebraniu Samorządu Szkolnego w dniu 16.11.2003r.

dz2

zapisy

ava

projekt i wykonanie: synermedia.pl
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.

Facebook Slider