• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Dokumenty do pobrania

 

Statut szkoły

Statut - obowiązujący od 1 grudnia 2017 r.

Nowelizacja statutu z dnia 28 maja 2019 r.

Nowelizacja statutu z dnia 30 września 2019 r.

Regulaminy, plany,  programy

 

Program wychowawczo-profilaktyczny

Nowe Zasady organizowania wycieczek szkolnych

Zasady podziału na grupy językowe

Nowe Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Regulamin rekrutacji do szkoły

Zasady postępowanie w sytuacji zaistnienia zdarzenia/wypadku

Procedury na wypadek wtargnięcia napastnika

Procedury postepowania w szkole w przypadku ujawnienia cyberprzemocy/stalkingu

Procedury postepowania wobec agresywnego zachowania ucznia

Wewnątrzszkolny system "kroków" wobec uczniów sprawiających problemy wychowawcze

Zasady korzystanie ze stołówki szkolnej podczas obiadów

Regulamin "Szczęśliwego Numerka"

Procedura wprowadzania zmian w statucie szkoły

Wzory wniosków

 

Zgłoszenie do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjecie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem

Oświadczenie woli - zapisanie zakwalifikowanego dziecka do szkoły

Wniosek o przyjecie dziecka do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie woli - zapisanie zakwalifikowanego dziecka do oddziału przedszkolnego

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnejword

 

  •  Ocenianie

Zachowanie

 

Regulamin zachowania ucznia Szkoły Podstawowej Nr 2

Kryteria ocen zachowania

 

Wymagania edukacyjne

 

Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną z poszczególnych zajęć edukacyjnych są takie same jak na ocenę roczną, z zastrzeżeniem że dotyczą treści edukacyjnych, wynikających z rozkładów materiału i zrealizowanych do dnia wystawienia oceny śródrocznej. Termin wystawiania ocen śródrocznych określany jest w każdym roku szkolnym zarządzeniem dyrektora szkoły.

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

Język angielski - wymagania ogólne

Język polski - wymagania ogólne

Matematyka - wymagania ogólne

 

Historia

 

Przyroda

 

Biologia klasa 5

 

Geografia klasa 5

Geografia klasa 6

Muzyka

 

Plastyka

 

Technika i zajęcia techniczne

 

Informatyka klasa 4

Informatyka klasa 5 i 6

Wychowanie fizyczne

 

Religia

 

 

 

dz2

zapisy

ava

projekt i wykonanie: synermedia.pl
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.

Facebook Slider